Onurcan sitesi 3 adet 11 katlı ve 1 adet 10 katlı apartmandan oluşmaktadır. Yapıların performans analizleri yapılarak ihtiyaç doğrultusunda mantolar ve karbon fiber kumaşlar ile güçlendirme projeleri hazırlanmıştır. Performans analizlerinde probabilistik ve deterministik (senaryo tanımlı) olmak üzere iki farklı deprem analiz yöntemi kullanılmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Leave a Reply