İlgili binanın performans analizi yapılmıştır.

İlgili binanın performans analizi ve iskan amaçlı revizyon statik projesinin hazırlanması işi.

Binanın performans analizi yapılmıştır ve mevcut durum projesi hazırlanmıştır.

Riva’da bulunan 2 katlı villanın performans analizi yapılmış ve güçlendirme tasarımı, projelendirilmesi yapılmıştır.

Gümüşhane ve Kocaeli illerinde bulunan 18’i yığma 25 yapının kentsel dönüşüm kapsamında risk analizlerinin yapılması işi.

Onurcan sitesi 3 adet 11 katlı ve 1 adet 10 katlı apartmandan oluşmaktadır. Yapıların performans analizleri yapılarak ihtiyaç doğrultusunda mantolar ve karbon fiber kumaşlar ile güçlendirme projeleri hazırlanmıştır. Performans analizlerinde probabilistik ve deterministik (senaryo tanımlı) olmak üzer

Aydın Plastiğe ait olan fabrika binası yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana sahip fiktif ve derin kirişli plak sisteme sahiptir. Projenin TDY 2007’ye göre performans analizi yapılıp, statik projelendirilmesi yapılmıştır. Yapı dilatasyon ile ayrılmış 2 bloktan oluşmaktadır.