Categories : Uncategorized

BİNA DEPREM TESTİ NEDİR? Bir binanın deprem anında hasar görüp görmeyeceğinin, hasar görmesi halinde hasarın ne derece olacağının tespitidir. Bu tespit istenildiği takdirde bilgi amaçlı (belediye veya herhangi bir resmi kurum ile paylaşılmaz) ya da resmi kurumlara verilmek üzere bir rapor ile sunulu