BİNA DEPREM TESTİ NEDİR?

Bir binanın deprem anında hasar görüp görmeyeceğinin, hasar görmesi halinde hasarın ne derece olacağının tespitidir. Bu tespit istenildiği takdirde bilgi amaçlı (belediye veya herhangi bir resmi kurum ile paylaşılmaz) ya da resmi kurumlara verilmek üzere bir rapor ile sunulur.

Analiz sonrasında binanın;

-Hasar görmeyeceği,
-Kılcal çatlakların oluşacağı,
-Onarılabilir seviyelerde hasarların oluşacağı,
-Onarılmayacak seviyelerde hasarların oluşacağı,
-Yıkılacağı, sonuçlarından birine varılır.

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Bina bilgisayarda 3 boyutlu olarak modellenir, ardından binanın fay hattına olan uzaklığı, beton kalitesi, donatı ve pas durumu, zemin cinsi vb. tanımlanır ve analiz programı yardımı ile deprem sonrasında oluşabilecek hasar seviyeleri belirlenir.

Süreç aşağıdaki gibi ilerler;

Bina Projesinin Hazırlanması: Binanın projesi var ise mevcut yapı ile karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü yapılır, yok ise rölövesi alınır. (ölçüm yapılır)

Beton Dayanımının tespiti:
-Eğer deprem testi bilgi amaçlı isteniyorsa test çekici ile binadan parça almadan beton dayanımı yaklaşık olarak tespit edilebilir.
-Eğer resmi kurumlara verilecekse binada her kattan bina boyutuna göre yönetmeliğin istediği miktarda beton numunesi alınmalıdır.

Donatı Durumunun tespiti:
-Eğer deprem testi bilgi amaçlı isteniyorsa donatı röntgen cihazı ile betonarme elemanların röntgeni çekilir ve donatı miktarı tespit edilir, ayrıca bodrum kat, kazan dairesi, otopark gibi müsait noktalarda beton sıyırması yapılarak donatı kalitesi ve pas durumu gözlemlenir.
-Eğer resmi kurumlara verilecekse binada her kattan bina boyutuna göre yönetmeliğin istediği miktarda beton sıyırması yapılmalıdır.

Zemin cinsinin tespiti:
-Eğer deprem testi bilgi amaçlı isteniyorsa bölgesel zemin haritalarından ve jeofizik yöntemler ile tespit edebiliriz.
-Eğer resmi kurumlara verilecekse zemin sondajı yapılması gerekmektedir.

BİNA DEPREM TESTİNİN MALİYETİ NE KADAR?

2021 yılı için;

-Eğer deprem testi bilgi amaçlı isteniyorsa daire başı yaklaşık 500 TL’dir.
-Eğer resmi kurumlara verilecekse daire başı 500 TL’ye ek olarak bina boyutuna göre farklılık göstermek üzere yaklaşık olarak 15-20 bin TL malzeme testlerinin bedeli yansıyacaktır.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

SETA MÜHENDİSLİK
İsmail Taygun Kır (İnşaat Yüksek Mühendisi)
projeseta@gmail.com
0537 899 07 83